0

Kniha nie je film 3.

3. Hmat S týmto zmyslom sa ocitáme vo sférach, na ktoré film v porovnaní s knihou skrátka nemá. Aké je niečo na ohmatanie, sa totiž z obrazovky môžeme dovtípiť len na základe toho, ako to vyzerá [...]

0

Kniha nie je film 2.

Zrak – dokončenie Ani knihy nie sú všemocné Možno ste na základe doteraz napísaného dospeli k záveru, že kniha má oveľa väčšiu moc. V nej nepotrebujete žiadne triky, žiadny tučný balík peňazí na [...]

0

Kniha nie je film 1.

Mládež čoraz viac pozerá filmy a čoraz menej číta. Takéto povzdychy sa objavovali už pred dvoma generáciami, no tento trend stúpa po čoraz strmšej krivke. Nikdy predtým nebolo dostupných toľko [...]

0

Najčastejšie poviedkové klišé

Originalita je veľké plus. Dobre, nie pre každého. A nie je dobrá ani originalita za každú cenu. Ale keď sa v desiatke súťažných poviedok objavuje stále to isté, porotca je veľmi náchylný za to [...]

0

Neverending story: Gramatika

Prevzaté so súhlasom Jany Plauchovej (autorky) z www.adhara.sk. Pravopisné chyby. Pliaga každého textu. Asi nikto sa im nevyhne – môžete mať gramatiku v malíčku, ale preklep, čiže neúmyselnú [...]

0

VIDEO: Ako na formátovanie poviedky?

Formálna úprava akéhokoľvek textu je dôležitá. Prezrádza mnohé nielen o tom, ako formulujeme svoje myšlienky, ale aj o našom vzťahu k adresátovi textu a o schopnosti pracovať v programoch, ktoré [...]