Popri hlavnej cene sú v rámci Martinus Ceny Fantázie udeľované aj ďalšie ocenenia. Nebolo to tak od začiatku, vznikalo to postupným procesom. Tieto cenenia majú svojich samostatných partnerov s vlastnými porotami, sú hodnotené súbežne, ale neprihlasujete sa do nich samostatne, všetko hodnotenie sa deje z jedného balíka prihlásených poviedok. Takto sa môže stať, že autor zvíťazí viackrát – uspieť môže v Martinus Cene Fantázie, teda v hlavnej súťaži, a zároveň v niektorom z ďalších žánrových a pridružených ocenení.

Zároveň platí, že autor poviedku pri jej prihlasovaní do súťaže zaraďuje do žánra, a ak svoj text zaradí nesprávne, môže ho to stáť aj žánrové víťazstvo.

Start typing and press Enter to search