Hlavná cena

V tejto kategórii prebiehajú dve kolá hodnotenia. V prvom kole hodnotí súťažné poviedky hlavná porota súťaže. Na základe udeleného počtu bodov sa prvých päť najlepšie hodnotených poviedok dostane do druhého, finálového kola. Finálové poviedky sú uverejnené na blogu Martinusu a  na základe hlasovania z nich vyberie víťaza verejnosť. Víťaz v tejto kategórii sa stáva aj hlavným víťazom konkrétneho ročníka Martinus Ceny Fantázie.

Nasledujúce, špeciálne a žánrové ocenenia sú hodnotené súbežne, takže sa môže stať, že autor zvíťazí viackrát – dokonca štyrikrát (môže uspieť aj v Martinus Cene Fantázie, v Cene Bibliotéky a v Cene poroty). Zároveň však platí, že autor poviedku zaraďuje do žánra pri jej prihlasovaní do súťaže, a ak svoj text zaradí nesprávne, môže ho to stáť aj žánrové víťazstvo.

Cena poroty

Prakticky od vzniku súťaže, ale najmä v posledných rokoch, sa vedú pravidelné polemiky o správnosti dvojkolového hlasovania a kvalite víťazných poviedok, ktoré v druhom kole vyberajú internetovým hlasovaním čitatelia portálu blog.martinus.sk (predtým Kultura.sme.sk). Kritike nahrával fakt, že poradie po prvom kole (bodovanie porotou) sa zväčša líšilo od konečného hlasovania čitateľov.

Vzhľadom na tieto ohlasy, ale zároveň aj na fakt, že sme chceli dať väčšiu váhu porote súťaže, sme sa v roku 2012 rozhodli udeľovať aj Cenu poroty. Určenie víťaza je jednoduché, vyplýva zo systému bodovania v prvom kole – porotcovia každej poviedke prideľujú body od 0 do 10 a víťaz (a finalisti) je určený jednoduchým súčtom bodov. Presné bodovania všetkých súťažiacich poviedok sú publikované v tabuľke v každoročnom tlačenom zborníku Fantázia.

Cena Bibliotéky

Cena je odovzdávaná od roku 2007 a je hodnotená samostatne porotcom vybraným manažmentom knižného veľtrhu Bibliotéka. Dostať ju môže ktorákoľvek z poviedok prijatých do súťaže – šancu tak majú autori, ktorí sa nedostali do finále Martinus Ceny Fantázie, ale rovnako môže aj finalista MCF získať druhé ocenenie v podobe Ceny Bibliotéky.

Cena OZ Fantázia pre najlepšiu fantasy poviedku

Keďže svoje špeciálne ocenenia majú hororové aj sci-fi poviedky, rozhodli sme sa v roku 2012 pridať aj cenu pre najlepšiu fantasy poviedku. Najlepšiu fantasy poviedku vyberajú zástupcovia OZ Fantázia a výhry venujú rôzne slovenské vydavateľstvá fantastiky.

Cena ESET pre najlepšiu sci-fi poviedku

V roku 2011 vzniklo špeciálne ocenenie pre poviedky žánra sci-fi, pôvodne ako spolupráca so spoločnosťou INTEL trvajúca do roku 2016. Od roku 2017 je partnerom žánrovej súťaže sci-fi poviedok slovenská spoločnosť ESET. Tú najlepšiu sci-fi poviedku (vrátane finalistov) vyberajú jej zástupcovia zo všetkých prijatých textov žánra sci-fi. Výherca aj finalisti získavajú zaujímavé balíčky cien od ESET-u.

Cena Béla

Ocenenie pomenované po velikánovi hororových filmov Bélovi Lugosim udeľuje autorovi najlepšej hororovej poviedky za daný ročník súťaže vydavateľstvo Artis Omnis. Jej vznik sa datuje od roku 2000, keď sa uskutočnil „nultý ročník“.

Súťaž vznikla ako aktivita hororového online magazínu Hlboký hrob. Ten mal spočiatku ambície udeľovať ocenenia aj v kategóriách Film roka, Počin roka a Anti-Béla. To sa mu v úvodnom nultom ročníku aj úspešne podarilo, no neskôr sa udeľovanie ceny jednoznačne zameralo len na písané texty odoslané špecificky do súťaže.

Po zániku portálu sa súťaž na niekoľko rokov odmlčala, v roku 2009 ju oživilo nástupnícke občianske združenie Mastodont v spolupráci s vydavateľstvom Artis Omnis a časopisom Fantázia a stala sa pridruženou cenou Ceny Fantázie. Od roku 2011 Cenu Béla odovzdáva vydavateľstvo Artis Omnis.

Cena Multiverza

Osemnásty ročník Martinus Ceny Fantázie priniesol niekoľko významných zmien. Okrem toho, že sme prešli na elektronické (bezpapierové) prihlasovanie poviedok, spoluorganizátorom súťaže sa stalo aj Multiverzum – Centrum popkultúrneho vzdelávania, ktoré sa venuje najmä popkultúrnej publicistike.

To so sebou prinieslo aj nové ocenenie Cena Multiverza, ktoré je zamerané na autorov a autorky žánrových poviedok do 15 rokov. Tím Multiverza sa tejto vekovej kategórii venuje už niekoľko rokov prednáškami, workshopmi či hodnotením v iných súťažiach a rád by svoje snahy rozvinul aj v rámci prestížnej žánrovej poviedkovej súťaže, akou je Martinus Cena Fantázie.

Start typing and press Enter to search