Prakticky od vzniku súťaže sa vedú pravidelné polemiky o správnosti dvojkolového hlasovania a kvalite víťazných poviedok, ktoré v druhom kole vyberajú internetovým hlasovaním čitatelia portálu blog.martinus.sk. Kritike nahrával fakt, že poradie po prvom kole (bodovanie porotou) sa často líšilo od konečného hlasovania čitateľov.

Vzhľadom na tieto ohlasy, ale zároveň aj na fakt, že sme chceli dať väčšiu váhu porote súťaže, sme sa v roku 2012 rozhodli udeľovať aj Cenu poroty. Určenie víťaza je jednoduché, vyplýva zo systému bodovania v prvom kole – porotcovia každej poviedke prideľujú body od 0 do 10 a víťaz je určený jednoduchým súčtom bodov. Kompletné bodovania všetkých súťažiacich poviedok sú publikované v tabuľke v každoročnom tlačenom zborníku Fantázia.

Start typing and press Enter to search