Propozície

Akú poviedku môžem poslať?

 • Maximálny rozsah 45 000 znakov vrátane medzier (minimálny rozsah nie je daný),
 • text napísaný v spisovnom slovenskom jazyku (diakritika, interpunkcia),
 • v ktoromkoľvek žánri fantastiky alebo ich kombinácii (sci-fi, fantasy, horor),
 • vlastný text, ktorý ste napísali vy osobne, samostatne, bez využitia umelej inteligencie,
 • doteraz nikde nezverejnená poviedka (ani v tlačenej, ani v elektronickej forme),
 • poviedka, ktorá nesúťažila ani aktuálne nesúťaží v iných súťažiach,
 • s odporúčanou formálnou úpravou:
  • písmo: Times New Roman, 12 b.,
  • okraje: 2,5 cm zo všetkých strán,
  • riadkovanie: 1,5 b.,
  • zarovnanie: do bloku,
  • formát textu: .doc, .docx, .rtf.

 

Koľko poviedok môžem poslať?

 • Od jedného autora prijímame maximálne jednu poviedku.
 • Autor môže naraz súťažiť v slovenskej aj v anglickej cene (a môže do oboch súťaží poslať rovnakú poviedku, ak splní predošlé kritériá).

 

Čo môžem vyhrať?

 • Finálové poviedky budú finančne odmenené sumou 300 €, 200 €, 100 € a 2x 50 €.
 • Víťaz získava sochu Ceny Fantázie.
 • Najlepšia sci-fi poviedka získa ceny od spoločnosti ESET.
 • Najlepšia hororová poviedka získa cenu od vydavateľstva Artis Omnis.
 • Najlepšia fantasy poviedka získava cenu od OZ Fantázia.
 • Najlepšia žánrová poviedka autora či autorky do 15 rokov získa ceny od Multiverza.
 • Víťazná poviedka v druhom kole získa vecnú cenu (Cena poroty).
 • Špeciálne ocenenie Bibliotéky od spoločnosti Incheba, a. s.
 • 5 finálových textov bude zverejnených na webe blog.martinus.sk, kde sa uskutoční druhé kolo hlasovania.
 • Všetky finálové poviedky (vrátane finále žánrových a pridružených súťaží) budú zverejnené v zborníku v knižnej podobe, aj ako v e-booku. Ich autori dostávajú autorský výtlačok knihy.

 

Termíny

 • Začiatok prijímania textov: 7. 4. 2024.
 • Uzávierka prijímania textov: 31. 5. 2024.
 • Vyhlásenie výsledkov prvého, editorského kola hodnotenia: jún.
 • Vyhlásenie 5 finalistov podľa hodnotenia poroty: september.
 • Hlasovanie o konečnom víťazovi: október.
 • Vyhlásenie výsledkov: v novembri, počas knižného veľtrhu Bibliotéka alebo na inom podujatí určenom organizátorom.
 • Všetky konkrétne termíny včas ohlasujeme prostredníctvom našich komunikačných kanálov.

Uzávierka prijímania textov: 31. 5. 2024

 

Zaslaním poviedky do súťaže autor súhlasí so štatútom súťaže a udeľuje súhlas na vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela na stránke, kde sa uskutoční hlasovanie druhého kola, prípadne na stránke www.fantazia.sk alebo jej mobilnej aplikácii či mobilnej aplikácii partnera súťaže, uverejnením tlačou v knižnom zborníku alebo v e-bookoch vydavateľstva Fantázia media. Autori budú v dostatočnom predstihu oslovení.

Vyhlasovateľ si ponecháva právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na tejto stránke a na Facebookovom profile súťaže.

Start typing and press Enter to search