Propozície

Akú poviedku môžem poslať?

 • Maximálny rozsah 45 000 znakov vrátane medzier (minimálny rozsah nie je daný).
 • Text musí byť v anglickom jazyku.
 • V ktoromkoľvek žánri fantastiky (sci-fi, fantasy, horor).
 • Doteraz v anglickom jazyku nikde nezverejnená tlačou ani online (v iných jazykoch vrátane slovenčiny zverejnená byť mohla).
 • V anglickom jazyku nesúťažila ani aktuálne nesúťaží v iných súťažiach (v iných jazykoch vrátane slovenčiny súťažiť mohla, rovnako môže súťažiť v aktuálnom ročníku slovenskej súťaže Martinus Cena Fantázie).
 • Odporúčaná formálna úprava:
  • písmo: Times New Roman, 12 b.,
  • okraje: 2,5 cm zo všetkých strán,
  • riadkovanie: 1,5 b.,
  • zarovnanie: do bloku,
  • formát textu: .doc, .docx, .rtf.

 

Koľko poviedok môžem poslať?

 • Od jedného autora prijímame maximálne jednu poviedku.
 • Autor môže naraz súťažiť v slovenskej aj v anglickej cene (a môže do oboch súťaží poslať rovnakú poviedku, ak splní predošlé kritériá).

 

Čo môžem vyhrať?

 • Finálové poviedky budú odmenené vecnými cenami.
 • Najlepšie a vybrané poviedky ročníka budú publikované v e-zborníku. Publikovaní autori majú nárok na autorskú kópiu e-knihy.

 

Termíny

 • Prihlasovanie poviedok: zatiaľ neurčené
 • Vyhlásenie výsledkov editorského kola: zatiaľ neurčené
 • Vyhlásenie výsledkov: zatiaľ neurčené

 

Zaslaním poviedky do súťaže autor súhlasí so štatútom súťaže a udeľuje súhlas na vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela na webových stránkach organizátora, prípadne na stránke www.fantazia.sk alebo jej mobilnej aplikácii, uverejnením tlačou v knižnom zborníku alebo v e-bookoch vydavateľstva Fantázia media. Autori budú v dostatočnom predstihu oslovení.

Vyhlasovateľ si ponecháva právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na tejto stránke a na Facebookovom profile súťaže.

Copyright © 2019 Občianske združenie Fantázia

Start typing and press Enter to search