Blogujúci porotca – čo robí, prečo ho máme a ako sa ním stať?

 In Tipy & triky

Ako sa dočítate v našej Histórii, blogujúci porotca je súčasťou Martinus Ceny Fantázie od roku 2011. Začalo sa to ako väčšina tradícií – spontánne, ako potreba poroty reagovať na tvorbu súťažiacich aj mimo osobných stretnutí.

V súčasnosti majú blogujúci porotcovia voľnú ruku v rozhodovaní o tom, akým spôsobom budú verejnosť informovať. Ako napovedá titul funkcie, väčšina z nich volí text vo forme blogov, ktoré uverejňujeme na webe našej súťaže – nebránime sa však ani videám či iným formám reakcií na súťažné poviedky. Rovnako nezasahujeme ani do rozsahu porotcovej reakcie: niektorým porotcom môže vyhovovať všeobecnejšie zhrnutie predností a slabých miest skupiny textov, iní sa vyjadria ku každej poviedke zvlášť.

Dôležité je pre nás predovšetkým to, že vy, súťažiaci, dostanete spätnú väzbu. Uvedomujeme si, že všetky klady aj zápory poviedky nie je možné vystihnúť v niekoľkých vetách, zároveň však nemôžeme od blogujúceho porotcu žiadať, aby detailne zhodnotil dvesto a viac súťažných textov.

Nakoniec je tu ešte jedna nezodpovedaná otázka – ako sa stať blogujúcim porotcom? Je to vlastne jednoduché. Čítajte, píšte, rozprávajte – recenzujte. Ideálne aj naše zborníky a ostatnú slovenskú fantastiku – je pre nás dôležité, aby mal blogujúci porotca prehľad. Každoročne ho vyberáme na základe toho, čo mu ide najlepšie: hodnotenie textov a písanie trefných recenzií.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search