VIDEO: Ako na formátovanie poviedky?

 In Tipy & triky

Formálna úprava akéhokoľvek textu je dôležitá. Prezrádza mnohé nielen o tom, ako formulujeme svoje myšlienky, ale aj o našom vzťahu k adresátovi textu a o schopnosti pracovať v programoch, ktoré predstavujú pre autora dnes už nevyhnutný nástroj. Nasledujúce video vám pomôže zorientovať sa v základných funkciách textových editorov (v našom prípade MS Word) a slúži ako návod na nastavenie úpravy odporúčanej v propozíciách súťaže Martinus Cena fantázie 2021.

Nezabudnite, že textových editorov je veľa; pokiaľ nemáte vo svojom PC žiadny s potrebnými funkciami, vždy môžete využiť tie, ktoré sú dostupné zdarma online. Najčastejšie používané sú Google Docs alebo MS Office pre web.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search