Martinus Cena Fantázie 2022 očami editorky #1: Ivana Černáková

 In Rozhovory

Skončilo sa prvé – editorské –  kolo Martinus Ceny Fantázie 2022. Na pocity po prečítaní všetkých prijatých textov sme sa opýtali editorky Ivany Černákovej.

Čo boli rozhodujúce parametre, aby poviedka prešla?

Ivka: Príbeh, nápad, štylistika. Gramaticky bezchybný text bez nápadu nestačí. Niekedy slabšia jedna časť vyvážila druhú. Pustila som aj texty, ktorých nápad nebol originálny, ale bol dobre remeselne zvládnutý. Ak bol dobre vystavaný príbeh a pokrivkávala gramatická časť, tiež som zvyčajne pustila poviedku do druhého kola. Niekedy bol nápad pre mňa taký zaujímavý, že napriek zjavnej „nevypísanosti“ autora sa mi zdalo, že podrobnejší feedback by mohol byť pre neho užitočný a pomôcť mu posunúť sa ďalej.

 

Ako by si na stupnici 0 – 10 zhodnotila prečítané z hľadiska originality nápadu a myšlienky? Koľko poviedok by si si v tomto štádiu vedela predstaviť v zborníku?

Priamo do zborníka by som vybrala približne dvadsať poviedok, ktoré sa mi skutočne páčili nápadom i spracovaním. Všeobecne za originalitu by som dala 2 body, do 40 poviedok malo originálny nápad, u niektorých pokrivkávalo spracovanie, iné naopak boli výborne napísané, ale príbeh bol variáciou už na viackrát napísané námety.

 

Všimla si si, že by v textoch dominovala nejaká téma viac než iné?

Nevytŕčalo priamo nič, aspoň mňa takto nevyrušila žiadna téma, že by sa mi jej zdalo priveľa.

 

Priemerná úroveň správneho používania slovenskej gramatiky v prijatých textoch na stupnici bodov od 0 do 10?

Bodovo sa mi zle hodnotí. Nemyslím si, že prišiel nejaký text bez chyby. Bola istá časť solídnych poviedok, ktorú si človek prečítal bez toho, aby ho upútala zjavná chyba. Dalo by sa polemizovať o štruktúre niektorej vety, o konkrétnej čiarke, ale to nie je niečo, čo by čitateľa vyslovene vyrušilo. Potom prišli texty, ktoré boli „v poriadku“. Všimli sme si pár chýb, zvyčajné gramatické omyly, ktoré používa mnoho ľudí (kedy – keď, bohemizmy, tak – taký/-á/-é, nespisovné slová tam, kde viete, že to nie je zámer, ale chyba). Nasledovali texty, kde sa už okrem vyššie spomínaných omylov vyskytli aj hrúbky – ahoj, nominatív plurálu :-). Najhoršie sa mi čítali texty, kde boli nezvládnuté základy. Tu už hovoríme o medzerách, zle použitých bodkách, úvodzovkách, nečlenení textu v dialógoch. To sú takmer nečitateľné veci.

Keby som mala predsa len použiť stupnicu, dám 5.

 

Miera tolerancie pri vyraďovaní a ponechávaní súťažných textov vzhľadom na gramatiku?

Gramaticky takmer bezchybných textov prišlo minimum. Musím však povedať, že kvôli nadmiere gramatických chýb som nepúšťala ďalej len poviedky, ktoré na tom boli veľmi zle. Bežne redigujem texty od ľudí, ktorí majú viac skúseností alebo sú priamo z brandže, tiež nie sú bez chyby. Aj my, editori, si po sebe navzájom kontrolujeme anotácie a iné veci, pretože v istom bode už je autor textu neschopný vidieť vlastné chyby. Druhý pár očí je veľmi dôležitý.

V bodoch, ak nula je najprísnejšia a desiatka najbenevolentnejšia, by som si dala sedmičku 🙂

 

Aké dojmy si z tejto skúsenosti odnášaš?

Je to môj druhý ročník a zdal sa mi porovnateľný, hoci poviedok bolo tento rok menej. Aj moje pocity boli podobné. Na začiatku veľké nadšenie, v dňoch po uzávierke zúfalstvo (?) a potom zodpovednosť, že musím všetko prečítať a dokončiť. Pri čítaní som sa snažila odosobniť od vlastných preferencií. Som milovníčka klasického fantasy, myslím si však, že som pustila do druhého kola viac poviedok zo žánrov horor a sci-fi, ktoré nečítam bežne.

Pred rokom som prijala ponuku preto, lebo som si to chcela vyskúšať. Vo vydavateľstve posudzujem rukopisy, zvyčajne však ide o zahraničné texty, ktoré sú už zredigované. K pôvodným rukopisom sa dostávam menej. Brala som to ako príležitosť zlepšiť sa a zároveň prispieť svojou troškou. Tento rok som tiež chcela byť súčasťou celej súťaže. Človek musí prečítať mnoho textu, ale za tých pár poviedok, ktoré sú naozaj veľmi dobré, to stálo. Keď mi prišiel zborník z minulého ročníka, prelistovala som ho, prešla som si jednotlivé poviedky a potešila som sa, keď som tam videla poviedky, z ktorých som pri prvotnom čítaní bola nadšená aj ja. To je pocit na nezaplatenie.

 

Nakoľko oceňuješ možnosť čítať texty z čítačky?

Minulý rok som čítačku na čítanie textov vôbec nevyužila, mala som iný systém. Tento rok som ju naopak veľmi ocenila, stiahla som si tam väčšinu poviedok a čítala som ich na cestách v aute alebo na dovolenke. Mala som ich vždy po ruke, čo sa mi veľmi hodilo. Keďže čítačka má aj podsvietenie, mohla som čítať aj večer alebo v noci a nikoho som nerušila.

 

Ďakujeme!

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search