Fantasy Award 2019: Zúčastnite sa šiesteho ročníka Fantasy Award

 In Oznamy

Uzávierka anglickej súťaže je 30. 6. 2019

 

Kto a s akými poviedkami môže súťažiť?

 • Zapojiť sa môže ktorýkoľvek autor s trvalým bydliskom na Slovensku alebo v Česku (záleží na trvalom bydlisku, nie na národnosti).
 • Súťažia poviedky všetkých žánrov fantastiky (sci-fi, fantasy, horor)
 • Poviedka musí byť preložená do anglického jazyka (hodnotia porotcovia, ktorí angličtinu ovládajú ako svoj rodný jazyk, či s ňou pracujú profesionálne, preklad bude dôležitou podstatou hodnotenia)
 • Rozsah maximálne 45 000 znakov vrátane medzier
 • Od jedného autora prijímame maximálne jeden text, autor však môže súťažiť naraz v slovenskej aj v anglickej súťaži (aj s rovnakou poviedkou v dvoch jazykových mutáciách)
 • Poviedka mohla byť v slovenskom (českom) jazyku už publikovaná (ale nie v angličtine)

Máte napísanú poviedku spĺňajúcu propozície a máte ju preloženú do angličtiny? Ak áno a stihli ste to pred uzávierkou, pokračujte. Pozor! Uzávierka anglickej súťaže je 30. 6. – dovtedy musíme mať poviedku v e-verzii u nás a zároveň obálka s vytlačenou poviedkou musí mať pečiatku pošty najneskôr s týmto dátumom…

 

Je treba aj elektronická verzia poviedky?

 • elektronická verzia poviedky je podmienkou prijatia do súťaže.
 • e-verziu posielate v textových formátoch na cenafantazie@fantazia.sk

Poviedku vo formáte doc, docx alebo rtf (nie pdf) pošlite e-mailom na adresu cenafantazie@fantazia.sk, do tela správy uveďte svoje meno a názov poviedky. Ak sa zúčastňujete aj slovenskej súťaže, môžete poviedky poslať naraz v jednom e-maili.

Počkajte na reakciu administrátora súťaže – v priebehu jedného pracovného dňa sa vám ozve a napíše, či poviedka spĺňa technické podmienky a či ju môžete posielať poštou (aby ste zbytočne nemuseli  prerábať a posielať dvakrát). Ak potvrdí, pokračujte:

 

Čo má byť v zaslanej obálke?

 • poviedka vytlačená na kancelárskom papieri (odporúčame veľkosť písma aspoň 12 a riadkovanie aspoň 1,5)
 • na vytlačenej verzii musí byť uvedený názov poviedky a môže byť aj meno autora
 • papiere vytlačenej verzie môžu byť zopnuté kancelárskym spínacím strojčekom, ale nepoužívajte žiadny druh väzby
 • do obálky priložte vyplnenú a podpísanú prihlášku pre anglickú súťaž.

Poviedku vytlačte na kancelársky papier – v jednej kópii a nie obojstranne – papiere vytlačenej verzie môžu byť zopnuté kancelárskym spínacím strojčekom, ale nepoužívajte žiadny druh väzby.

Stiahnite si prihlášku pre Fantasy Award 2019 a vytlačte si ju (môže byť čiernobielo).

Vyplňte prihlášku rukou a podpíšte sa. Ako meno používajte svoje pravé meno (z občianskeho preukazu), v prípade, že píšete pod pseudonymom, ten uveďte do zátvorky. Ak nemáte 18 rokov, v spodnej časti napíšte aj meno rodiča / zákonného zástupcu a nechajte ho tiež podpísať sa. V prihláške zakrúžkujte žáner poviedky. Ak ste už poviedku mali publikovanú (v ktoromkoľvek jazyku mimo angličtiny), uveďte to v príslušnom riadku prihlášky.

Do veľkej obálky vložte poviedku a priložte vyplnenú a podpísanú prihlášku.

Ak sa zúčastňujete zároveň slovenskej súťaže, v obálke môžete poslať naraz slovenskú aj anglickú poviedku aj s prihláškami.

 

Kam mám zásielku poslať?

 • obálku posielajte na adresu: Fantázia, P. Pázmaňa 19, 927 01 Šaľa
 • pečiatka pošty na obálke musí byť najneskôr 30. 6.

Administrátor vám po prijatí obálky e-mailom oznámi, že prišla a poviedku zaregistruje do súťaže. Po zaregistrovaní sa jej názov objaví v zozname prijatých poviedok.

Nezverejňujte na žiadnych fórach a v žiadnych komentároch ani na sociálnych sieťach, že ste autorom konkrétnej poviedky, lebo v takom prípade by mohla byť zo súťaže vyradená (mená autorov poviedok budú do septembra poznať iba organizátori súťaže).

Ak vám niečo nie je jasné, nebojte sa nás kontaktovať na mailovej adrese cenafantazie@fantazia.sk

 

Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas na vydanie diela v knižnom zborníku alebo v e-knihe,prípadne v zahraničnom médiu. Organizátor si vyhradzuje právo nepublikovať žiaden z prihlásených textov v prípade, že nesplní kritéria na publikovanie, prípadne publikovať po viacerých ročníkoch súťaže, keď sa nazbiera dostatok vhodných textov.

 

V roku 2019 je uzávierka slovenskej súťaže 16. 6. a anglickej súťaže 30. 6. 2019

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

MCF 2019 prijaté poviedky