Blog 11/2021 – Zrkadlo súčasnosti

 In porotcovský blog

Každý príbeh je odrazom svojho autora i doby, v ktorej žije. Niektoré texty sa však zvlášť zameriavajú na aktuálne sociálne trendy a politické konflikty a snažia sa ich reflektovať. Číha na ne pritom viacero nástrah a málokedy sa podarí vyhnúť všetkým. Najčastejším úskalím je povrchnosť a schematizmus myšlienok i charakterov. Ak sa dej odohráva v inej dobe (najčastejšie pripomínajúcej stredovek), často sú postavy buď obrazom predsudkov o tej dobe, alebo myslia a konajú „moderne“. Predovšetkým by texty nemali byť manifestami a deklaráciami autorových názorov, ale poctivo rozprávať príbehy.

 

104.

Názov: Alegóriovka, ktorej účinok je utlmený jej všednosťou. Na prvý pohľad som nevedel, čo si mám o nej myslieť, po dočítaní to vlastne neviem tiež.

Krčmové fantasy s nesympatickým ne-hrdinom a kopou čechizmov, v ktorom sa (takmer) všetko rieši heslom: Make love, not war! Vlastne by sa dalo priamočiaro použiť ako scenár lacného kostýmového porna. Aj motivácie postáv tomu zodpovedajú, sú ploché, stereotypné a často nelogické. Konflikt je pridusený, po celý čas sa mu nepodarí poriadne vzplanúť. A to som si na prvej strane myslel, že pôjde o alegóriu zo sveta výpočtovej techniky, lebo jedna z postáv má meno procesorového čipu a božstvo tam volajú svätá Pätica.

Končí sa to umne napísaným epilógom, v ktorým sa príbeh mení na historku z Kocúrkova a čitateľ sa má stať komplicom v podvode hlavnej postavy na „zadubených“ vidiečanoch. Táto ponuka ma nezlákala.

Hodnotenie: slabší priemer

 

105.

Názov: Číslovka, zhodou okolností rovnaká, akú nesie v názve Fincherova temná kriminálka. Možno na ňu nepriamo odkazuje.

Text vykresľuje rubovú stranu klasických rozprávok. Všetky tie kladné postavy, ktoré sa dočkali šťastného konca – Janko a Marienka v perníkovej chalúpke, Snehulienka a sedem trpaslíkov… –, dopadnú v ďalšom živote dosť zle. Až tak, že objasnenie smrti niektorých z nich spadá pod právomoc Kráľovského vyšetrovacieho úradu. Pátranie po páchateľovi odhalí viaceré trpké skutočnosti o všetkých zúčastnených, takže prakticky nie je komu držať palce (ani vyšetrovateľom, tí sú emocionálne nezainteresovaní a profesionálne nad vecou). Je to dobré, hoci depresívne čítanie.

Hodnotenie: mierny nadpriemer

 

106.

Názov: Číslovka. Hoci to nie je konkrétne číslo, aj tak určuje poradie. Len jedno slovo, hoci sa priam žiada niečo doplniť. Aj keď práve tá absencia môže vzbudiť záujem.

Putovanie nesúrodej trojice za nadprirodzenými živočíšnymi druhmi. Mladý šľachtic zbláznený do výskumu vlkolakov sa ženie za každou správou o týchto tvoroch a vláči so sebou starého vojaka a mladú panošku (sic!). Text je opisom jedného takého prípadu, ktorý sa im na konci zdarne podarí rozriešiť.

Zápletka ma zaujala, bola dobre rozohraná, tešil som sa na rozuzlenie. No to ma sklamalo. Tajomstvo vyšumelo, všetko bolo zmanipulované, pohnútkam postáv sa dalo ťažko uveriť. Aj charakterizácia mladého šľachtica ako nepraktického moderného vedátora a ochrancu ohrozených druhov ho robí nevhodným na vedenie výpravy po stredovekom svete. To najzaujímavejšie sa príbehom len mihlo a na konci zostalo visieť ako cliffhanger, ktorý si autor nechal do zásoby pre pokračovanie. Škoda.

Hodnotenie: slabší priemer

 

107.

Názov: Osobovka. Magická profesia v ženskom rode. Ako zvyčajne, jednoslovný názov má málo sily, nesprostredkuje dosť informácií ani nálady.

Dve sestry, jedna bylinkárka, druhá lovkyňa, trpia pod kresťanskou zlobou. Je to bežne používaný naratív – cirkevný fanatizmus na jednej strane a nezávislá žena na druhej. Lenže v tomto prípade sa mu podarilo vyznieť úplne falošne.

V prvom rade, ak autor použije prvky našej reality, potom musí rešpektovať ich kontext. Text zobrazuje príchod kresťanskej viery do slovanskej obce, no všetko vyzerá moderne ako práve kúpené v e-shope. Z ničoho necítiť raný stredovek deviateho storočia. Postavy majú neslovanské mená, ich myslenie a slovný prejav sú čisto moderné, dedina je takisto usporiadaná na spôsob prinajmenšom devätnásteho storočia. O tom, že by dedina patrila pod nejakého feudálneho pána, nie je ani zmienky. Kuša sa do našich končín dostala až vo vrcholnom stredoveku a určite to nebola zbraň chudobných dedinčanov.

K tomu sa pridávajú nepravdepodobné zvraty. Dedinčania radostne vítajú príchod kňaza a automaticky prestupujú na kresťanstvo, len aby vzápätí mohli obviniť bylinkárku z čarodejníctva a tešiť sa na to, ako ju upália. Ich motivácie nefungujú priam ukážkovo. Väčšinou to bývalo naopak, ak feudál zmenil náboženstvo, bralo sa za samozrejmé, že ho zmenia aj poddaní, ale tí sa často držali pôvodnej viery a trvalo niekoľko storočí, kým sa staré zvyky podarilo cirkvi vykoreniť alebo absorbovať. Problém nie je v tom, že príbeh sa nezhoduje s reálnou históriou, problém je, že príbeh využíva časť histórie a deformuje ju do tej miery, že sám prestáva byť uveriteľný.

Chápem, že je to skôr symbolická výpoveď súčasníka, ktorý tým ventiluje svoje animozity a vyjadruje svoje presvedčenie, pre príbeh je to však medvedia služba.

Hodnotenie: slabší priemer

 

108.

Názov: Zmyslovka. Priznám sa, že hudbu počúvam rád aj pri čítaní, pred takýmto spevom sa však treba mať na pozore. Ako nadpis nie zlé, ale či dobré, to sa len ukáže.

Text o dvoch sestrách, ktoré objavujú girl power a vykročia na cestu sebarealizácie. Hlavná hrdinka je speváčka a skladateľka, ktorej v úspechu na (minimálne) národnej úrovni bráni zjazvená tvár, a tak len zabáva hostí v dedinskej krčme. Za dedinou je les, kde zvedavcov kántria jezinky (vylupujú im oči), a preto je doň zakázaný vstup pod trestom smrti. A práve tam zmizne mladšia sestra. Hrdinka sa ju snaží nájsť, no dedinská stráž vrátane jej brata ju chytí a utopí – veď chcela vojsť do zakázaného lesa. Toto všetko je len expozícia, až keď sa ocitne na samom dne v moci vodníka, začne sa hlavná zápletka, ktorou hrdinka prepláva trochu na spôsob Jackie Brownovej. Ak by to bolo väčšmi na spôsob Jackie Brownovej, páčilo by sa mi to viac. Takto vytvára najsilnejší dojem rozťahaná a neutrasená štylistika spolu s nekonzistentnou výstavbou sveta aj charakterov a motivácií postáv. Chápem, že ide o feministickú agitku, no i tak by pomohlo, keby sa všetci muži nesprávali rovnako a nerozprávali to isté stále dookola.

Hodnotenie: podpriemer

 

109.

Názov: Objektovka. Zaužívaná fráza, zvyčajne myslená metaforicky. Dá sa predpokladať, že tu sa myslí doslovne.

Staroveká báj vsadená do terajšej reality zbohatlíkov a politikov. Detaily fungovania magickej schopnosti sú pozmenené, aby mohli byť napasované na fakty pravidelne sa objavujúce v novinách. No základný problém zostáva: ak človek dokáže bez námahy produkovať bohatstvo, akú má motiváciu získať moc a vládu nad krajinou? Zvyčajne sú moc a bohatstvo prepojené, bohatstvo posilňuje moc a moc posilňuje bohatstvo. V tomto prípade to však neplatí, magická schopnosť oslabuje logiku textu, ktorý sa snaží zobraziť mechanizmy moci a korupcie. Ak by sa podarilo s nimi zosúladiť aj mechanizmus mágie, aby ich ozubené kolieska do seba zapadli, mohol mať tento príbeh väčší účinok.

Hodnotenie: priemer

 

110.

Názov: Objektovka. Celkom zaujímavé slovné spojenie, ibaže tým, že spája dva negatívne vnímané objekty, pôsobí dosť odpudzujúco.

Nekonečným životom unavený upír sa chystá odovzdať svoj dar (či prekliatie) novej generácii. Atmosféra sa podobá Jarmuschovmu filmu Prežijú len milenci, má pomalý spád naplnený monológmi a občasnými dialógmi. Hlavný hrdina je civilizovaný a zároveň civilizáciou znechutený. Čítalo sa to veľmi dobre aj napriek občasným gramatickým a štylistickým prešľapom. Akurát postava študenta Jamesa sa mi zdá nekonzistentná, jeho drogová závislosť sa objaví až v dejovom vyvrcholení, hoci by mala ovplyvniť dej oveľa skôr. Naproti tomu jeho náboženská viera zostane nevyužitá, čím porušuje princíp Čechovovej pušky.

Hodnotenie: nadpriemer

 

111.

Názov: Priestorovka alebo akciovka, pretože toto slovo označuje činnosť i miesto, kde sa táto činnosť vykonáva. Ba dokonca aj skupinu vykonávateľov. Na žánrový text je názov príliš stručný.

Humorná fraška o právnej relativite hrdinských činov. Staré príslovie hovorí, že hrdinstvo delí od zločinu len uhol pohľadu. Ak ide o právny pohľad, vec je ešte neistejšia. Páčilo sa mi zopár satirických šľahov a pokojne by som ich prijal viac a ešte ostrejšie. Rovnako pointa sa mi páčila, no zišlo by sa ju ešte nabrúsiť.

Hodnotenie: mierny nadpriemer

 

112.

Názov: Osobovka. Nadprirodzená bytosť v stave vnútorného rozvratu, táto formulácia už však dosť zovšednela.

Prechádzka po svete plná pýchy, pohŕdania ľuďmi a gramatických prešľapov. Titulná postava vykonáva krvavú spravodlivosť na tých, ktorých činy sa jej znepáčia. Pritom nespochybňujem, že ich činy sú zlé a zavrhnutiahodné. Istým spôsobom je to diagnóza súčasnej doby – v okamihu zatracovať ľudí, ktorých nepoznáme, na základe jediného detailu, ktorý sme sa o nich práve dozvedeli. Táto epidémia instantnej nenávisti a požadovania instantných trestov je oveľa masívnejšia než akákoľvek vírusová nákaza.

Je symptomatické, že (anti)hrdina cíti plné pohoršenie, ale žiadne pochybnosti, rovnako, ako ich necítia všetci tí samozvaní sudcovia. Zároveň on sám v texte nenesie za svoje činy žiadnu zodpovednosť, nie je tam žiadne odmietnutie jeho morálky odplaty. Tým sa v ničom nelíši od presvedčenia súdiacich davov. Toto presvedčenie je však najväčšia zo všetkých lží.

Hodnotenie: slabé

 

113.

Názov: Skupinovka. Predpokladám, že to bude lokálna mutácia seriálu o producentoch kokaínu.

S tým názvom som sa viac mýliť nemohol. Ale zase som sa naučil čosi z rómskej mytológie. Titulná postava je odprevádzač zomierajúcich, neviditeľný pre všetkých ostatných. Zdá sa však, že ani jemu nie sú cudzie obyčajné ľudské city a túžby. Stane sa tak aj sprievodcom čitateľa po rómskej komunite a ich osobitom svete. Zápletka nie je veľmi komplikovaná, ani to nie je potrebné. Jednoduchý dej dáva priestor emocionálnemu vyzneniu.

Hodnotenie: nadpriemer

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search