Zuzana Belková

 

Porotcovala našu súťaž (vtedy ešte cenu „Raketa“) už v jej celkom prvom ročníku. V súčasnosti je tiež v porote Anasoft litery 2020.

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra – estetika. Je zamestnankyňou RTVS, od roku 1998 pôsobila v Slovenskom rozhlase v Bratislave ako dramaturgička a redaktorka. Moderovala v Rádiu Devín a pre viaceré programové služby pripravovala relácie s tematikou literatúry a umenia. Špecializuje sa na verejné prezentácie kníh. Spolupracovala so Slovenskou televíziou. Publikuje recenzie, eseje a publicistiku. Pôsobí ako členka grantových komisií Fondu na podporu umenia. V súčasnosti je vedúcou Odboru literárno-dramatickej výroby Slovenského rozhlasu.

Start typing and press Enter to search