Mária Pavligová

Novinárka a redaktorka, vyštudovala slovakistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ďalej sa venovala štúdiu modernej slovenskej poézie v rámci doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Okrem poézie sa cíti doma tiež v rozprávkových knižkách, za sebou má redakčné pôsobenie v spoločnosti Albatros Media, ale aj príležitostnú spoluprácu s vydavateľstvom Ikar, Akadémiou vied ČR, Literárnym centrom, spoluprácu na publikáciách, zborníkoch a článkoch rôznych ďalších inštitúcií (Česká arteterapeutická spoločnosť, Ústav egyptológie UK Praha, Akadémia múzických umení Praha…), literárno-kritické reflexie v časopise Tvorba či Kultúrna revue. „Porotcovala“ v literárnej súťaži 1. ročníka hudobného festivalu Woodstock (novší názov Končiny). Žije vo Vysokých Tatrách, kde aj vedie periodikum Tatranský dvojtýždenník.

Start typing and press Enter to search