V Martinus Cene Fantázie 2023 súťaží 217 poviedok

 In Oznamy

Do dvadsiateho prvého ročníka literárnej súťaže zameranej na poviedky fantastických žánrov (sci-fi, fantasy, horor) bolo prihlásených 217 poviedok, o 19 viac ako pred rokom. Uzávierka súťaže bola 31. 5. 2023 o 24.00 hod., posledný deň bolo zaregistrovaných 88 textov, z toho poslednú hodinu 19 poviedok.

 

Tento rok sa do súťaže zapojilo 115 autoriek, 101 autorov a jednou poviedkou prispela zmiešaná autorská dvojica. Najstarší autor je ročník 1953 a najmladší má 9 rokov. Samostatne bude hodnotená a súťaž pre autorov do 15 rokov, ktorých je tento rok desiatka. Najviac autorov (37) žije v Bratislave, deväť autorov poslalo poviedku z Česka, po jednom zo Švajčiarska a Veľkej Británie.

 

Všetky prijaté texty už podstupujú skúšku ohňom v prvom, editorskom kole súťaže. Editorky Ivana Černáková a Jana Packová musia prečítať vyše 3000 normostrán textu a vyselektovať, čo má zmysel dávať čítať porote. Vylúčené budú poviedky nespĺňajúce nároky na všeobecnú kvalitu textu, žáner, či gramatiku. O nepostúpení do ďalšieho kola bude každý autor oboznámený e-mailom na začiatku júla.

 

Poviedky, ktoré prejdú editorským kolom dostane do svojich čítačiek hlavná porota súťaže. Tú v tomto ročníku tvoria: Marian Jaslovský, slovenský publicista, autor, hudobník a príležitostný producent; Andrej Csino, marketingový kreatívec a copywriter, autor, moderátor a organizátor literárnych čítačiek; Katarína Pivarčiová, spisovateľka, scenáristka, copywriterka a redaktorka; Peter Uličný – autor, textár piesní, publicista, pedagóg a spoluzakladateľ jedného z prvých SF klubov na Slovensku – „IQ“ 2001“ a Jana Borišincová, prekladateľka, autorka a členka literárneho klubu Aj ty môžeš písať so záľubou v poskytovaní betareadingov.

Posledná menovaná porotkyňa bude hodnotiť poviedky verejne na podcaste Aj ty môžeš písať… Je možné, že do verejného hodnotenia na tomto podcaste, prípadne inou formou sa zapoja aj niektorí ďalší porotcovia. Svoj feedback autorom prisľúbili už aj editorky prvého kola súťaže.

Hodnotenie poroty potrvá celé leto, do septembra, keď budú zverejnení finalisti hlavnej ceny a rovnako aj žánrových ocenení a pridružených cien. Autori už pri registrovaní sa do súťaže zaraďovali svoj text do konkrétneho fantastického žánra a mali možnosť zaškrtnúť aj viac žánrov, takže niektoré poviedky sa v súťažiach prekrývajú.

Do Ceny spoločnosti Eset pre najlepšiu sci-fi poviedku vyberajú editorky tento rok spomedzi 76 prijatých textov, v Cene Béla pre najlepší horor vyhlasovanej vydavateľstvom Artis Omnis sa ocitne výber spomedzi 71 poviedok a do Ceny OZ Fantázia pre najlepšiu fantasy poviedku editorky vyberajú zo 115 odoslaných textov.

 

O priebehu súťaže budú autori informovaní na facebookovej stránke súťaže, tu nájdu aj odkazy na verejné hodnotenia poroty a budú si môcť zasúťažiť či sa zapojiť do rôznych ďalších aktivít súvisiacich so súťažou.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search