Oľga Kralovičová

 

Narodila sa v Bratislave, kde vyštudovala prekladateľstvo-tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, jazykovú kombináciu ruština-angličtina, tesne po skončení školy pracovala v zahraničnom oddelení Zväzu slovenských spisovateľov, potom prešla do redakcie Klubu mladých čitateľov v Mladých letách a popri práci jazykovej redaktorky začala prekladať. Venovala sa štúdiu arménčiny, absolvovala niekoľko pobytov v Arménsku a okrem diel ruských autorov preložila aj zopár kníh z arménskeho jazyka. V roku 1988 sa vydala a odišla na „voľnú nohu“ a presťahovala sa do Starej Turej. Po revolúcii v roku 1989 sa značne rozšírilo vydávanie diel anglických a amerických autorov. Dosť často prekladala detskú literatúru, nielen preto, že sa jej venovala aj počas štúdia a, samozrejme, pri práci vo vydavateľstve Mladé letá, no najmä preto, že ju to bavilo. Potom, ako „zdedila“ Harryho Pottera po Jane Petrikovičovej a preložila päť dielov, jej vydavateľstvá čoraz častejšie ponúkali fantasy literatúru, hlavne pre deti. Okrem umeleckej literatúry sa živí aj prekladmi odborných textov a je súdna prekladateľka z anglického jazyka. Má dve už dospelé deti a žije v Starej Turej.

Start typing and press Enter to search