Fantázia Award 03/2021

 In porotcovský blog

11. Poviedka, kde nás autor znovu hádže doprostred deja, s nie vždy šťastnými anglickými formuláciami. Opäť problém s opismi – autor sa sústredí iba na jeden zmysel, prostredníctvom ktorého postava vníma. Poviedka sa číta veľmi ľahko, ale iba preto, lebo autor ešte nie je skúsený vo vytváraní zložitejšieho textu. Vykreslenie postáv príliš plytké na to, aby čitateľa zaujalo, a spasiteľský komplex na konci poviedke nepomáha. Autorovi „lieta“ interpunkcia a to pôsobí pri čítaní veľmi rušivo.

 

12. Dostávame sa doprostred neurčitého rituálu opísaného nie úplne najlepšou angličtinou, formulácie a slovosled často kopírujú slovenčinu. I po závere je poviedka nejasná; nie je zrejmé, čo ňou chcel autor povedať, hoci mal priestor rozviť dej, keďže poviedka má iba päť strán. Autor opisuje dej so sústredením sa iba na to, čo postava vidí. Problémom je štýl na spôsob „ukazovania“, nie „prežívania“. Dej je nezapamätateľný a poviedke chýba kreativita.

 

13. Podpriemerná angličtina, autor nedokáže reprodukovať autentickú reč, veľmi málo opisov na uvedenie čitateľa do obrazu. Príbeh je o mimozemšťanovi, ktorý v ľudskej forme nadväzuje (alebo sa snaží nadviazať) vzťahy s ľuďmi, no celá poviedka má „cringe“ nádych a žiadnu hĺbku. Autor píše prostredníctvom množstva neprepojených myšlienok, ktoré sa ťažko interpretujú. Opisy vzťahov alebo kontaktov s ľuďmi pôsobia veľmi nepríjemne, čo nebol autorov zámer, ten opisuje intimitu, akoby ju sám nikdy nezažil. Výsledok je umelý a mierne komický, ale nie v pozitívnom zmysle slova.

 

14. Angličtina síce v poriadku, ale poviedka má bežnú až nudnú zápletku, málo priamej reči a i tá je nezáživná a vyznieva iba odkopírovane a neživo. Autor by sa mohol viac venovať metóde písania „show, don’t tell“, čiže zahrnúť viac opisov, detailov a pod. Postava dostáva úlohu, ktorú má vykonávať, no jej reakcia je nevierohodná, koniec neuveriteľný (nie v pozitívnom slova zmysle). Celou poviedkou sa tiahne akýsi „suchý“ tón, ktorý odmieta čitateľa vtiahnuť do deja a jednoducho opisuje, čo sa deje.

 

15. Poviedka zasadená do Popradu, hlavné postavy riešia záhadu. Autor opisuje problémy dospievajúceho mladého muža. Text trpí menšími štylistickými nedostatkami, zápletka nie je prekvapivá, čitateľ sa mierne nudí a text je dlhý. Celkovo je štýl písania povrchný, nedokáže udržať pozornosť. Mnoho „silných rečí“ a vývoj akýchsi monštier na základne etnickej príslušnosti. Postavy sú morálne dobré alebo zlé a poviedka stojí skôr na akcii.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search