Fantázia Award 01/2021

 In porotcovský blog

1. Zaujímavá poviedka z pohľadu rímskeho legionára, a teda písaná v prvej osobe, následkom čoho je v ňom iba minimum priamej reči a je náročný na čítanie. Časové skoky sú mierne mätúce, záver nie úplne jasný, no poviedka je napísaná dobrou angličtinou. Nie som si celkom istá, čo spája jednotlivé „časy“ (ide o cestovanie v čase alebo istú podobu reinkarnácie?), asi len hlavná postava. Autor na záver príliš filozofuje, kladie otázky, ktorými čitateľovi v podstate podsúva odpoveď na celý zmysel poviedky.

 

2. Angličtina nie je zlá, i keď pokus o námornícku „tvrdú reč“ mohol byť pokojne tvrdší. Autor občas prevzal zo slovenčiny ustálené slovné spojenia, ktoré v angličtine nefungujú. Text obsahuje gramatické chyby (hlavne časy, preklepy a členy). Literárny nápad je zaujímavý, hoci autor mohol viac vykresliť atmosféru, rozviť dej, aby sa čitateľ „chytil“. Takto poviedka vyznieva skôr ako náčrt, nie ucelené dielo. Nie je jasné, o čo v nej ide, preto ju odporúčam rozviť a venovať sa viac podrobnostiam. Hororový aspekt nestraší – textu je primálo na to, aby sa vytvorila atmosféra. Lovecraftovský štýl funguje práve vďaka nej.

 

3. Historická poviedka napísaná dobrou angličtinou. Zaujímavé dialógy, príjemná zápletka, veľmi pekne vykreslená „záporná“ postava. Na to, že je poviedka dlhá (má dvadsať strán), udrží čitateľovu pozornosť. Ide v nej o tradičnú „zmluvu s diablom“, no záver mohol byť vykreslenejší podrobnejšie. Časové skoky sa dajú sledovať, no miestami sa zdá, že autorovi sa viac vydaril začiatok poviedky a koniec musel skrátiť kvôli rozsahu.

 

4. Veľmi pekná angličtina a príjemné opisy prostredia a prírody, ktoré umožnia čitateľovi predstaviť si miesto deja. Pekná poviedka, ktorá iba na pár stranách predstavuje ucelený celok. Autor pracuje s mýtickými bytosťami a ich vykreslenie je podrobné a realistické. Oceňujem pohľad z „druhej strany“, teda z pohľadu bytostí, a nie ľudí. Poučenie na konci nie je príliš moralizujúce, autor nesilí posolstvo, ale jednoducho vykresľuje situáciu, ktorá je predzvesťou zlého.

 

5. Autor prišiel s novým názvom, no len čo ho použije druhýkrát, má v ňom preklep. Inak pekný nápad so „zvieratkami“ či strojmi, napísaný príjemnou angličtinou. Novovytvorený svet je zaujímavý, originálny, hoci pri stretnutí s novou kultúrou by človek čakal viac emócií, opisu a zapojenia detailov. Autor tiež preskakuje medzi pohľadmi od jednej osoby k druhej, čo pôsobí mierne chaoticky. Zápletka prichádza znenazdajky – autor toho „hádže“ na čitateľa veľa a naraz, chýba postupné rozvíjanie deja, no koniec je úsmevný a po miernych úpravách by sa poviedka mohla výrazne zlepšiť.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search