Do druhého kola Martinus Ceny Fantázie 2022 postúpilo 137 poviedok

 In Oznamy

Predposledný júlový víkend bolo oficiálne ukončené prvé kolo literárnej súťaže Martinus Cena Fantázie 2022 – hodnotenie všetkých prijatých poviedok editorkami. Ivana Černáková a Jana Packová v ňom vyselektovali texty, ktoré má zmysel dávať čítať porote. Vylúčené boli poviedky nespĺňajúce nároky na všeobecnú kvalitu textu či gramatiku. Každý súťažiaci autor bol zároveň oboznámený e-mailom či postúpil do druhého kola a ak nie, dostal základnú informáciu, prečo jeho poviedka nevyhovela kritériám.

Zo 198 poviedok prihlásených do dvadsiateho ročníka literárnej súťaže zameranej na poviedky fantastických žánrov prešlo editorským kolom 137 textov. Editorky vyhodnocovali poviedky priebežne, takže rozbehnúť sa mohlo už aj druhé kolo súťaže, v ktorom poviedky hodnotí hlavná porota súťaže. Tú v tomto ročníku tvoria: spisovateľka Vanda Rozenbergová, herec Matúš Kvietik, pedagogička a literárna kritička Lucia Rákayová, vydavateľ a spoluzakladateľ súťaže Martin Králik a úspešný autor z predošlých ročníkov súťaže Marek Vaňous.

Posledný menovaný zároveň už teraz hodnotí poviedky verejne na podcaste Aj ty môžeš písať… Mimochodom, porotcovia budú musieť tento rok prelúskať 4 007 825 znakov textu, čo je 2 227 normostrán.

Porota bude súťažné poviedky čítať do septembra, keď budú zverejnení finalisti hlavnej ceny a rovnako aj žánrových ocenení a pridružených cien. Autori už pri registrovaní sa do súťaže zaraďovali svoj text do konkrétneho fantastického žánra a mali možnosť zaškrtnúť aj viac žánrov, takže niektoré poviedky sa v súťažiach prekrývajú:

Do Ceny OZ Fantázia pre najlepšiu fantasy poviedku prešlo editorským kolom 77 poviedok. Do Ceny spoločnosti Eset pre najlepšiu sci-fi poviedku sa tento rok dostalo 46 poviedok a Cenu Béla pre najlepší horor, ktorú vyhlasuje vydavateľstvo Artis Omnis si u editoriek vybojovalo 39 autorov.

Tretíkrát bude v súťaži udelená aj Cena Multiverza pre autorov a autorky do 15 rokov. Tejto súťaže sa editorské kolo netýkalo a 12 prijatých poviedok mladých autorov už číta porota OZ Multiverzum. Najmladšia súťažiaca autorka má 13 rokov.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search