Daniel Szoó

 

Narodil sa v roku 1993 do mesta Lučenec. Od začiatku štúdia na gymnáziu ašpiroval k literatúre. Táto záľuba sa prejavila aj na hodinách matematiky, kde namiesto vzorcov čítal knihy a neskôr tvoril svoje prvé literárne pokusy. S tými sa aj zúčastňoval na rôznych súťažiach, vďaka čomu mu pochybenia na matematike boli odpustené.

Ako čitateľa aj autora ho k literatúre vždy priťahovala práve fantázia a jej neustále sa posúvajúce hranice. Aj keď bolo ťažké predstaviť si profesionálnu budúcnosť v písaní, napriek protestu rodičov sa dal na štúdium filmovej dramaturgie a scenáristiky na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Tam objavil čaro filmu a jeho intímne prepojenie s literatúrou.

Po ukončení štúdia neopustil akademický život a na Akadémii umení zostal prednášať vývoj filmového jazyka a filmovú estetiku – predmet, na ktorom analyzuje aj prepojenie týchto dvoch umeleckých foriem. A tak má na práci okrem tvorby svojich literárnych počinov aj písanie skrípt, čo ho, mimochodom, veľmi baví.

 

 

Start typing and press Enter to search