Cena poroty

Prakticky od vzniku súťaže, ale najmä v posledných rokoch, sa vedú pravidelné polemiky o správnosti dvojkolového hlasovania a kvalite víťazných poviedok, ktoré v druhom kole vyberajú internetovým hlasovaním čitatelia portálu blog.martinus.sk (predtým Kultura.sme.sk). Kritike nahrával fakt, že poradie po prvom kole (bodovanie porotou) sa zväčša líšilo od konečného hlasovania čitateľov.

Vzhľadom na tieto ohlasy, ale zároveň aj na fakt, že sme chceli dať väčšiu váhu porote súťaže, sme sa v roku 2012 rozhodli udeľovať aj Cenu poroty. Určenie víťaza je jednoduché, vyplýva zo systému bodovania v prvom kole – porotcovia každej poviedke prideľujú body od 0 do 10 a víťaz (a finalisti) je určený jednoduchým súčtom bodov. Presné bodovania všetkých súťažiacich poviedok sú publikované v tabuľke v každoročnom tlačenom zborníku Fantázia.

Partnerom Ceny poroty bola spočiatku spoločnosť Microsoft a jej Xbox, dnes výhru venujú rôzne spoločnosti. Ak by ste mali záujem podporiť práve toto ocenenie, ozvite sa nám.

Start typing and press Enter to search